Tour de Kalonka NA BIS • Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy • 16 września 2023
X

/ Kontakt / Organizatorzy

Organizatorzy

Fundacja Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce

ma za zadanie rozpowszechnienie wiedzy o życiu i działalności patrona oraz budowę kościoła i centrum duchowości Ojca Pio. Przekazując 1% podatku na Fundację Św. Ojca Pio wspierasz

  • upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Ojca Pio i upamiętnienie jego osoby;
  • budowa kościoła i centrum duchowości Ojca Pio;
  • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
  • budowa centrum zajmującego się działalnością kulturalną, oświatową i rekreacyjną oraz sportową;
  • integracja społeczności lokalnej;
  • prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz hospicjum;
  • działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej.

Dla chcących wspomóc finansowo działanie Fundacji Centrum Św. Ojca Pio podajemy numer konta i inne niezbędne dane:

KRS: 0000217031
NIP: 728-25-54-539
REGON: 473274716

Nr konta Fundacji:

37 8781 0006 0032 6302 2000 0010

Więcej o działalności na stronie  www.parafiakalonka.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z Oddziałem Ternenowym Parku Krajobrazowego Wziesień Łódzkich

Zespół obejmuje 7 parków krajobrazowych: Bolimowski PK, PK Wzniesień Łódzkich, Przedborski PK, Sulejowski PK, Spalski PK, Załęczański PK i PK Międzyrzecza Warty i Widawki. Rajd „Tour de Kalonka” odbywa się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich położonego na północny wschód od Łodzi, pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Pod względem administracyjnym Park znajduje się na terenie dwóch miast – Łódź i Brzeziny oraz pięciu gmin – Nowosolna, Stryków, Brzeziny, Dmosin i Zgierz. Powierzchnia Parku wynosi 11580 ha, a powierzchnia otuliny 3083 ha. Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego Park leży w północnej części makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich, w mezoregionie Wzniesień Łódzkich, który obejmuje najsilniej eksponowaną, północną krawędź wysoczyzny, przebiegającą równoleżnikowo od Zgierza na zachodzie, po Brzeziny na wschodzie. Najwyższy punkt na terenie PKWŁ leży na wysokości 284 m n.p.m. (tzw. wzgórze „Radary”, koło miejscowości Dąbrowa). Wzgórza w południowej części Parku opadają wyraźnymi stopniami w kierunku północnym, ku Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. Na terenie Parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Las Łagiewnicki, Struga Dobieszkowska i Parowy Janinowskie.

Więcej o szlakach turystycznych, edukacji, bazie noclegowej i działalności ZPKWŁ na stronie www.parkilodzkie.pl

 

Wójt Gminy Nowosolna

Gmina Nowosolna kładzie duży nacisk na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży  oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Działa tu wiele klubów  sportowych m.in. Uczniowski Klub Sportowy „LIPINIACY” z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Lipinach i Ludowy Klub Sportowy „KALONKA –KOPANKA” z siedzibą w Kalonce, poza wszechstronnym krzewieniem kultury fizycznej i sportu, kluby te zajmują się w dużej mierze popularyzacją piłki nożnej.

Uczniowski Klub Sportowy „SKOSZ” z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach oraz Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym upowszechniają kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych, lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizowanie turniejów szkolnych i pozaszkolnych, imprez sportowo-integracyjnych oraz wyjazdów sportowych na szczeblu międzyszkolnym , gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Prowadzone są m.in. zajęcia sekcji łuczniczej, siatkarskiej, lekkoatletycznej, tenisa stołowego , turystycznej i samoobrony. Organizowane są turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, pływackie, tenisa stołowego i szachowe.

Na terenie gminy funkcjonuje również Uczniowski Parafialny Klub Sportowy z siedzibą w Kalonce, klub zajmuje się  propagowaniem wśród mieszkańców gminy gry w bule poprzez naukę, organizację szkoleń i treningów, współpracuje w tym zakresie ze szkołami z terenu gminy, organizuje otwarte turnieje dla amatorów tj. „Turniej Rodzinny” o puchar Wójta Gminy organizowany  podczas Majówki  Samorządowej czy Parafialne Amatorskie Mistrzostwa o puchar  Prezesa UPKS. Klub prowadzi również Amatorską Ligę Klubową oraz Gminną Ligę Szkolną oraz uczestniczy w rozgrywkach ligowych wyższego szczebla i Mistrzostwach Polski.

Władze gminy dbają także o bazę techniczną. Do wykorzystania są 3 sale gimnastyczne przy szkołach, 2 siłownie, nowy stadion piłkarski w Byszewach z bieżnią okólną, boiska piłkarskie, i boisko do koszykówki i siatkówki przy SP w Lipinach, boisko w Kopance.

Więcej o gminie Nowosolna na stronie www.gminanowosolna.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna (SGN)

Celem SGN jest:
a. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych terenu
b. popularyzowanie w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego
c. reprezentowanie towarzystwa i integrowanie społeczności lokalnej
d. zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenu przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych
e. wspomaganie działań obejmujących rozwój ekologicznej infrastruktury technicznej w tym wodociągów i gazyfikacji celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
f. działania na rzecz określenia w gminie standardów budownictwa celem dopasowania go do walorów krajobrazu
g. działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej w gminie
h. współpraca z organizac jami lokalnymi i. wspieranie działań oświatowych i kulturalnych
j. współpraca z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich
k. działania na rzecz zwiększenia w gminie funduszy państwowych i samorządowych przeznaczonych na ochronę środowiska i walorów krajobrazowych
l. inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie
m. współpraca z gminami ościennymi na rzecz realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie jest wydawcą gazety "Na Wzniesieniach". https://www.facebook.com/NaWzniesieniach

Facebook

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.